ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


1. Αναζήτηση με το αλφαβητικό Ευρετήριο

Κάνετε κλικ στο index [1] και μετά επιλέγετε το θέμα που αναζητάτε βάσει του αλφαβητικού ευρετηρίου [2].2. Αναζήτηση με λέξη ή φράση ή τμήμα λέξης

Κάνετε κλικ στο "Search" [1] και συμπληρώνετε στο [2] τη λέξη ή τη φράση ή το τμήμα λέξης.

Θα εμφανιστεί ο πίνακας [3], που σας ενημερώνει που και πόσες φορές εντοπίστηκε το ζητούμενο.

Κάνετε κλικ πάνω στην ερώτηση που θέλετε να δείτε.3. Εμφάνιση Πίνακα περιεχομένων

Κάνετε κλικ στο "Contents" [1], και μετά επιλέγετε την ενότητα της οποίας θέλετε να δείτε τα περιεχόμενα [2].

Κάνετε μετά κλικ στην Ερώτηση που θέλετε [3], για να δείτε την απάντηση.4. Αναζήτηση συγκεκριμένης Ερώτησης / Απάντησης βάσει Α/Α

Όπως προηγουμένως, αλλά αντί για ενότητα επιλέγετε την Ερώτηση.

Για να ανοίξετε τα περιεχόμενα της ενότητας, κάνετε κλικ στο βελάκι [1].