Ε Μπορεί Επιχείρηση να έχει εκδώσει φορολογικά στοιχεία πλην διακίνησης και να μην τα διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
 
Α Όχι.


Πηγή: Ιστοσελίδα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων