Ε Στην περίπτωση που εκδοθεί τιμολόγιο και η   Επιχείρηση Λήπτης δεν το αποδέχεται, έχει την δυνατότητα να το χαρακτηρίσει σχετικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Α Ναι  μπορεί  να  επιλέξει  μη  αποδεκτή  συναλλαγή  ανεξάρτητα  από  την  διαβίβαση  του Εκδότη.

Πηγή: Ιστοσελίδα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων