Ε Οι Τύποι Παραστατικών της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA είναι πάντα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται ή μπορεί να αφορούν και σε λογιστικές εγγραφές που διενεργούνται και μετασχηματίζονται σε Τύπους Παραστατικών;

Α Οι Τύποι Παραστατικών μπορεί να είναι είτε φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται, είτε λογιστικές εγγραφές που διενεργούνται. Στην δεύτερη περίπτωση η Σειρά και ο Αύξων Αριθμός εκάστου παραστατικού που δημιουργείται από την Επιχείρηση είναι μοναδικά και αναφέρονται στην λογιστική εγγραφή που αφορούν. Σε κάθε περίπτωση οι Τύποι Παραστατικών των Κατηγοριών Β1, Β2 και Γ προέρχονται από λογιστικές εγγραφές.

Πηγή: Ιστοσελίδα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων