Ε Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής των οντοτήτων για το παραγωγικό περιβάλλον του myDATA;

Α Η διαδικασία εγγραφής στις προσφερόμενες υπηρεσίες του myDATA REST API, θα γίνεται μέσω της εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στο URL της πλατφόρμας του myDATA: 

https://www1.aade.gr/saadeapps2/bookkeeper-web


Πηγή: Ιστοσελίδα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων