Ε Ποιοι είναι οι επιτρεπτοί συνδυασμοί Τύπος Παραστατικού – Κατηγορία Χαρακτηρισμού – Τύπος Χαρακτηρισμού;

Α Πληροφορίες για τους επιτρεπόμενους συνδυασμούς ανά τύπο παραστατικού – κατηγορία χαρακτηρισμού – τύπο χαρακτηρισμού θα βρείτε εδώ.


Πηγή: Ιστοσελίδα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων