Ε Σε περίπτωση που εκδοθεί παραστατικό πωλήσεων π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης και δεν έχει γίνει χρήση αυτού (ακύρωση συναλλαγής), υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης του στην ΑΑΔΕ;

Α Όχι, διότι το παραστατικό αυτό ακυρώνεται πριν την πραγματοποίηση της συναλλαγής.


Πηγή: Ιστοσελίδα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων