Ε Ποια παραστατικά περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Α2; 

Α Η Κατηγορία Α2 περιέχει τα Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη - ημεδαπής / αλλοδαπής (λιανικές πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών), όπως περιγράφονται στο Παράρτημα της Α.1138/2020, στην Αναλυτική Περιγραφή Λειτουργίας και στην Επιχειρησιακή Ανάλυση Παραστατικών που αναρτήθηκαν στο site https://www.aade.gr/mydata της ΑΑΔΕ.


Πηγή: Ιστοσελίδα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων