Ε Πώς μπορώ να εξουσιοδοτήσω Λογιστή Μισθωτό;

Α Η Επιχείρηση εξουσιοδοτεί Λογιστή Μισθωτό μέσω της εφαρμογής TAXISnet «Εξουσιοδοτήσεις», μόνο από την επιλογή «Εκπρόσωπος». Συγκεκριμένα ακολουθείται η παρακάτω διαδρομή:

www.aade.gr / myTAXISnet / Εξουσιοδοτήσεις.


Πηγή: Ιστοσελίδα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων