1. Χρειάζεται να κάνω εγγραφή στο myDATA REST API για την διαβίβαση δεδομένων μέσω Ειδικής Φόρμας Καταχώρισης;
 2. Ποιους αφορά η εγγραφή στο myDATA REST API;
 3. Πώς κάνω εγγραφή στο παραγωγικό περιβάλλον;
 4. Πώς ανακτώ τα στοιχεία της εγγραφής μου;
 5. Πώς κάνω αλλαγή λογαριασμού email / διαγραφή της εγγραφής μου;
 6. Πώς κάνω εγγραφή στο δοκιμαστικό περιβάλλον της εφαρμογής myDATA
 7. Τι κάνω στην περίπτωση εμφάνισης τεχνικού σφάλματος στην διασύνδεση του προγράμματος διαχείρισης (ERP) με την διεπαφή API;
 8. Με ποιον κωδικό API υλοποιείται η διαβίβαση και λήψη δεδομένων της Επιχείρησης;
 9. Ο Λογιστής/Λογιστικό Γραφείο εκδίδει έναν κωδικό API για διαβίβαση / χαρακτηρισμό / ακύρωση / λήψη λίστας δεδομένων που αφορούν τον ίδιο και έναν για κάθε πελάτη του;
 10. Πώς μπορώ να εξουσιοδοτήσω Λογιστή / Λογιστικό Γραφείο;
 11. Πώς μπορώ να εξουσιοδοτήσω Λογιστή Μισθωτό;
 12. Ο Λογιστής Μισθωτός μπορεί να διαβιβάσει χαρακτηρισμό Εξόδων για την Επιχείρηση μετά την εξουσιοδότηση που έχει λάβει από την ίδια;