Ε Μία Επιχείρηση πότε πρέπει να μπει στην ηλεκτρονική τιμολόγηση για να λάβει τα κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης του άρθρου 71ΣΤ του ν.4172/2013 για το φορολογικό έτος 2021;
 
Α Σύμφωνα με την περ. 6 του άρθρου 71ΣΤ του ν.4172/2013 μία επιχείρηση για να λάβει τα κίνητρα για το 2021 θα πρέπει να συνάψει σύμβαση και να εξουσιοδοτήσει Πάροχο έως το τέλος του 2020. Στην περίπτωση νέας επιχείρησης εντός του 2021, η δήλωση απαιτείται να υποβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης εργασιών.


Πηγή: Ιστοσελίδα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων