Ε Ποια παραστατικά περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Β2; 

Α Η Κατηγορία Β2 περιέχει τα Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη - ημεδαπής / αλλοδαπής και συγκεκριμένα τις παρακάτω περιπτώσεις: 

α) αποκτήσεις – λήψη παρεχόμενων υπηρεσιών χονδρικής αλλοδαπής, 

β) εξαιρούμενες Οντότητες ημεδαπής π.χ. ΕΦΚΑ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Εταιρίες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, Εταιρίες εκμεταλλευτών διοδίων, Πιστωτικά Ιδρύματα, η Τράπεζα της Ελλάδος και 

γ) παραστατικά της κατηγορίας Α1 με αποστολέα το Λήπτη λόγω παράλειψης διαβίβασης από τον Εκδότη ημεδαπής (στην περίπτωση που δεν διαβίβασε τη σχετική Σύνοψη μέσα στην οριζόμενη προθεσμία) όπως περιγράφονται στην Αναλυτική Περιγραφή Λειτουργίας και στην Επιχειρησιακή Ανάλυση Παραστατικών που αναρτήθηκε στο site https://www.aade.gr/mydata της ΑΑΔΕ.


Πηγή: Ιστοσελίδα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων