Ε Τι είναι οι «Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων» της Κατηγορίας Γ των Τυποποιήσεων Δεδομένων Παραστατικών ΑΑΔΕ και με ποια περιοδικότητα διαβιβάζονται στη πλατφόρμα; 

Α Οι «Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων» της Κατηγορίας Γ των Τυποποιήσεων Δεδομένων Παραστατικών ΑΑΔΕ είναι οι εγγραφές που διενεργεί η οντότητα στο λογιστικό της σύστημα. Αυτές λαμβάνουν δεδομένα που διαβιβάζονται και σχετίζονται με εγγραφές τακτοποίησης εσόδων - εξόδων για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της Ψηφιακής Πλατφόρμας myDATA.
Συγκεκριμένα διαβιβάζονται διακριτά οι παρακάτω εγγραφές: 

1. Οι εγγραφές μισθοδοσίας μηνιαίως 

2. Η εγγραφή αποσβέσεων, αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά έως την υποβολή ΔΦΕ 

3. Οι Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση, αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά έως την υποβολή ΔΦΕ (με χαρακτηρισμούς για ανάγκες συμπλήρωσης Ε3) 

4. Οι Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση, αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά έως την υποβολή ΔΦΕ (με χαρακτηρισμούς για ανάγκες συμπλήρωσης Ε3) 

5. Οι Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Φορολογική Βάση, αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά έως την υποβολή ΔΦΕ (με χαρακτηρισμούς για ανάγκες συμπλήρωσης Ε3 – Ε1 ή Ε3-Ν) 

6. Οι Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Φορολογική Βάση, αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά έως την υποβολή ΔΦΕ (με χαρακτηρισμούς για ανάγκες συμπλήρωσης Ε3 – Ε1 ή Ε3-Ν) ετησίως.


Πηγή: Ιστοσελίδα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων