Ε Πώς διαβιβάζονται τα δεδομένα στην περίπτωση ανάθεσης τιμολόγησης;

Α Στην περίπτωση ανάθεσης τιμολόγησης την υποχρέωση διαβίβασης έχει πάντα η τρίτη οντότητα στην οποία έχει ανατεθεί η τιμολόγηση, από την οντότητα πωλητή αγαθών – υπηρεσιών και μόνο για το δεδομένα της σύνοψης. Η υποχρέωση διαβίβασης χαρακτηρισμού συναλλαγών της παραπάνω περίπτωσης υφίσταται μόνο από την οντότητα πωλητή αγαθών – υπηρεσιών (πράγματι υπόχρεος).


Πηγή: Ιστοσελίδα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων