ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

>>> Το βιβλίο των Εσόδων, σε οθόνη με ανάλυση 1920 x 1080

050. Επιλογή Οντότητας

051. Βιβλίο Εσόδων - Το πρώτο άνοιγμα

052. Το «Είδος» της εγγραφής και οι «Στήλες» των Ειδών

053. Καταμέτρηση Δακτυλισμών - Έλεγχος Παραγωγικότητας

054. Εισαγωγή Παραστατικών στο Βιβλίο Εσόδων

055. Επιτάχυνση στην εισαγωγή των παραστατικών

056. Χρήσιμες τεχνικές Εισαγωγής/Διαγραφής παραστατικών

057. Εισαγωγή παραστατικών με συνεχόμενη αρίθμηση

058. Μαζική αλλαγή στοιχείων σε εισηγμένα παραστατικά

059. Συγκεντρωτική εγγραφή των αποδείξεων Λιανικής

060. Εκτύπωση του βιβλίου των Εσόδων

061. Δυνατότητα προσθήκης κειμένου στο τέλος των βιβλίων

062. Συνοπτικές εκτυπώσεις των Εσόδων – Μόνο τα Σύνολα

063. Έλεγχος για Διπλοεγγραφές

064. Υπολογιστής Διπλής Εγγραφής

065. Διαχείριση του ΦΠΑ στο βιβλίο των Εσόδων

066. Ανάλυση των Εσόδων ανά συντελεστή ΦΠΑ

067. Ανάλυση του ΦΠΑ των Παραστατικών- Εντοπισμός σφαλμάτων

068. Καθορισμός τρόπου κύλισης του παραθύρου με τα παραστατικά

069. Πώληση Παγίου

070. Εντοπισμός και διόρθωση λαθών στο βιβλίο Εσόδων

071. Αναζήτηση Παραστατικών στο Βιβλίο Εσόδων

072. Προβολή των παραστατικών που έχουν σχόλια

073. Εξειδικευμένη Αναζήτηση

074. Ταξινόμηση Παραστατικών

075. Αριθμομηχανές

076. Εισαγωγή αποδείξεων Είσπραξης επί πιστώσει Παραστατικών

077. Εισαγωγή παρακρατηθέντων φόρων

078. Εκτυπώσεις Ιστορικού με επιλογή κάτω από τα Εργαλεία

079. Καρτέλα «Πελάτη»

080. Η Καρτέλα των «επί Πιστώσει Συναλλαγών Πελάτη»

081. Σύγκριση «Καρτέλας Πελάτη» και «Επί Πιστώσει Συναλλαγών»