079. Καρτέλα «Πελάτη»

>>>  Α΄ τύπος καρτέλας Πελάτη - Οι συναλλαγές βάσει του βιβλίου Εσόδων

>>>  Β΄ τύπος καρτέλας Πελάτη - Οι Χρεώσεις και Πιστώσεις του Πελάτη 

>>>  Εισαγωγή ποσών που οφείλονταν, πριν την καταχώρηση της οντότητας

>>>  Αυτόματη μεταφορά του υπολοίπου της οφειλής στο επόμενο έτος