ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

>>>  ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

>>> ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

>>> ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

>>>  ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

>>>  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

>>>  ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39β (ΠΟΛ 1214) 

>>> ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

>>>  ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ