ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

>>> Το βιβλίο των Εξόδων, σε οθόνη με ανάλυση 1920 x 1080

082. Διαφορές από το βιβλίο των Εσόδων

083. Σημεία του βιβλίου Εξόδων που πρέπει να προσεχτούν

084. Η Διαδικασία Εισαγωγής Παραστατικών στο Βιβλίο των Εξόδων

085. Παραδείγματα εισαγωγής περίπλοκων παραστατικών

086. Αγορά Κινητών Τηλεφώνων, Laptop, Tablet, κτλ., ΠΟΛ 1150/17

087. Χρήσιμες τεχνικές Εισαγωγής/Διαγραφής παραστατικών

088. Εργαλείο Συνένωσης σε ένα Συγκεντρωτικό Παραστατικό

089. Εισαγωγή παραστατικών με Πάγια

090. Εισαγωγή των Αποσβέσεων των Παγίων στο βιβλίο Εξόδων

091. Εκτύπωση του Βιβλίου των Εξόδων

092. Διαχείριση και Ανάλυση του ΦΠΑ στο βιβλίο των Εξόδων

093. Καρτέλα «Προμηθευτή»

094. Καρτέλα «Επί Πιστώσει Συναλλαγών Προμηθευτή»

095. Εισαγωγή αποδείξεων Πληρωμής επί πιστώσει Παραστατικών

096. Εισαγωγή παρακρατηθέντων φόρων

097. Ποσά προς απόδοση λόγω Χαρτοσήμων

098. Εκτυπώσεις Ιστορικού / Κάτω από τα Εργαλεία

099. Βεβαιώσεις Αποδοχών