096. Εισαγωγή παρακρατηθέντων φόρων (Έξοδα)

>>>  Εισαγωγή ποσού παρακράτησης ανά παραστατικό

>>>  Προβολή/εκτύπωση αναφοράς παρακρατηθέντων φόρων

>>>  Έκδοση Βεβαιώσεων Αποδοχών & Παρακρατηθέντων φόρων