Εισαγωγή ποσού παρακράτησης ανά παραστατικό


Κάνουμε δεξί κλικ στο παραστατικό και επιλέγουμε «Παρακράτηση Φόρου→ Νέα Εισαγωγή» (εικόνα 96.1). Συμπληρώνουμε τη φόρμα (ποσοστό, κατηγορία) και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή Φόρου» (εικόνα 96.2). Αν θέλουμε να δούμε τις κατηγορίες που προβλέπει η νομοθεσία, κάνουμε κλικ στο ? και εμφανίζονται όπως στην εικόνα 96.3.


εικόνα 96.1


εικόνα 96.2


εικόνα 96.3