Προβολή/εκτύπωση αναφοράς παρακρατηθέντων φόρων

Κάνετε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο, στην περιοχή των εισηγμένων παραστατικών της φόρμας των Εξόδων (εικόνα 96.4) και στο μενού που θα ανοίξει επιλέγετε τη διαδρομή «Παρακράτηση ΦόρουΕκτυπώσεις ΙστορικούΠροσαρμοσμένη εκτύπωση» …


εικόνα 96.4


Θα ανοίξει η φόρμα παρακράτησης φόρου, εικόνα 96.5. Όπως φαίνεται, επιλέξαμε να πάρουμε μία εκτύπωση μόνο των συνολικών ποσών, για όλα τα ΑΦΜ, για το έτος 2016.


εικόνα 96.5


Βάσει των παραπάνω επιλογών (εικόνα 96.5), η προεπισκόπηση της εκτύπωσης φαίνεται στην εικόνα 96.6.


εικόνα 96.6


Για την απόδοση των παρακρατηθέντων φόρων:

  • Θα χρειαστείτε την εκτύπωση των Συνόλων του μήνα ή του διμήνου που έγινε η παρακράτηση.


Για τις ετήσιες βεβαιώσεις των παρακρατηθέντων φόρων:

  • Θα χρειαστείτε την εκτύπωση των Συνόλων του έτους που έγινε η παρακράτηση.