Έκδοση Βεβαιώσεων Αποδοχών & Παρακρατηθέντων φόρων

Η διαδικασία είναι σχεδόν ίδια με αυτή της προηγούμενης παραγράφου. Αντί στην εικόνα 96.5, να κάνετε κλικ στο «Εκτύπωση», κάνετε κλικ στις «Βεβαιώσεις».

Για να τυπώσετε όλες μαζί τις βεβαιώσεις, με μία κίνηση, συμπληρώνετε τη φόρμα παρακράτησης φόρου, κατά τον τρόπο που φαίνεται στην εικόνα 96.7.


εικόνα 96.7


Η φόρμα με την προεπισκόπηση όλων των βεβαιώσεων είναι όπως φαίνεται στην εικόνα 96.8. Αποτελείται από 2 σελίδες, όσες και οι βεβαιώσεις. Μπορείτε να τις δείτε όλες, κάνοντας κλικ στα βελάκια , πριν να τις εκτυπώσετε. Η εκτύπωση όλων μαζί των βεβαιώσεων, γίνεται κάνοντας κλικ στο κουμπί , και η εξαγωγή τους σε αρχείο pdf, Excel, ή Word κάνοντας κλικ στο  .


εικόνα 96.8