Εκτύπωση του Ιστορικού των εξοφλητικών αποδείξεων


Μπορούμε να προβάλουμε στην οθόνη και να εκτυπώσουμε ολόκληρο το ιστορικό με την κίνηση των εξοφλητικών αποδείξεων.


 1. (1) Για συγκεκριμένο παραστατικό:

Κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο παραστατικό και επιλέγουμε «Αποδείξεις ΕίσπραξηςΕκτυπώσεις ΙστορικούΕπιλεγμένου Παραστατικού» (εικόνα 95.9), …


εικόνα 95.9


… και θα εμφανιστεί η φόρμα προεπισκόπησης (εικόνα 95.10), από την οποία μπορείτε να εκτυπώσετε το ιστορικό του παραστατικού, ή να το σώσετε σε μορφή pdf, Excel, ή Word. 


εικόνα 95.10


 1. (2) Για συγκεκριμένο προμηθευτή:

Δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο των εισηγμένων παραστατικών και επιλέγουμε «Αποδείξεις ΕίσπραξηςΕκτυπώσεις ΙστορικούΠροσαρμοσμένη Εκτύπωση» (εικόνα 95.11).


εικόνα 95.11


Στη φόρμα που θα εμφανιστεί (εικόνα 95.12):

 • Συμπληρώνουμε την περιοχή των μηνών που μας ενδιαφέρει.
 • Μαρκάρουμε το «Συγκεκριμένο ΑΦΜ».
 • Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο F4 και επιλέγουμε το ΑΦΜ της «Εταιρείας ‘Α’»
 • Μαρκάρουμε την επιλογή «Αναλυτική Εκτύπωση» .
 • Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Εκτύπωση» …


εικόνα 95.12


… και θα εμφανιστεί στην οθόνη η συνολική κατάσταση των εισπράξεων που έχουν γίνει και όπως φαίνεται στην εικόνα 95.13. Την εκτυπώνουμε κάνοντας κλικ στο κουμπί , ή το εξάγουμε σε pdf, Excel, ή Word κάνοντας κλικ στο  .


εικόνα 95.13


Αν στην εικόνα 95.13, μαρκάρουμε την επιλογή «Εκτύπωση μόνο των Συνόλων» θα εμφανιστεί το ποσό που έχει συνολικά εισπραχθεί από την εταιρεία «Α» (εικόνα 95.14).


       

εικόνα 95.14


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Μην συγχέετε τις Αποδείξεις Είσπραξης με την Καρτέλα του Προμηθευτή

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο τα παραστατικά των πληρωμών, έναντι των υφιστάμενων οφειλών και δεν δείχνουν τη συνολική εικόνα του προμηθευτή.


 1. Για όλους τους προμηθευτές συνολικά

Επιλέγουμε τη φόρμα προσαρμοσμένης εκτύπωσης με τον τρόπο που φαίνεται στην εικόνα 95.15, την οποία τη συμπληρώνουμε ως εξής:

 • Εισάγουμε την περιοχή των μηνών που μας ενδιαφέρει.
 • Μαρκάρουμε το «Όλα τα ΑΦΜ».
 • Μαρκάρουμε την επιλογή «Εκτύπωση μόνο των Συνόλων» .
 • Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Εκτύπωση» …


εικόνα 95.15


Θα εμφανιστεί η φόρμα προεπισκόπησης και εκτύπωσης, όπως φαίνεται στην εικόνα 95.16.


εικόνα 95.16


Εναλλακτικά, μπορούμε να επιλέξουμε την «Αναλυτική Εκτύπωση», αν θέλουμε να έχουμε μία πλήρη κατάσταση όλων των αποδείξεων πληρωμής (εικόνα 95.17). Ο κάθε προμηθευτής θα καταλαμβάνει ξεχωριστή σελίδα στην εκτύπωση, δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα χρειαστούμε 4 σελίδες.


εικόνα 95.17