Απόδειξη είσπραξης από την οντότητα, μέσω του menu


Πρόκειται για εισαγωγή απόδειξης, που αφορά συνολικά την οντότητα και όχι συγκεκριμένο παραστατικό. Είναι εναλλακτική λύση της προηγούμενης. Κάνουμε κλικ στη διαδρομή (εικόνα 95.6): «ΕργαλείαΑπόδειξη ΕίσπραξηςΕισαγωγή Χωρίς Σύνδεση Παραστατικού».


εικόνα 95.6


Θα εμφανιστεί ο πίνακας επιλογής της οντότητας (εικόνα 95.7). Επιλέγουμε την «Εταιρεία Β» και μετά εμφανίζεται η φόρμα εισαγωγής της πληρωμής όπως στην εικόνα 95.8. Είναι η ίδια με την εικόνα 95.5, αλλά χωρίς αριθμό παραστατικού και ημερομηνία.


εικόνα 95.7

       

εικόνα 95.8