Αποδείξεις πληρωμής, χωρίς σύνδεση με κάποιο παραστατικό


Για να εισάγετε μία απόδειξη, η οποία να μην συνδέεται με κάποιο παραστατικό, αλλά να αφορά το σύνολο των παραστατικών που έχουν εκδοθεί από έναν προμηθευτή, κάνετε δεξί κλικ, πάνω σε ένα παραστατικό του συγκεκριμένου προμηθευτή. Επιλέγετε «Αποδείξεις ΕίσπραξηςΕισαγωγή Χωρίς Σύνδεση Παραστατικού» (εικόνα 95.4). Συμπληρώνετε τη φόρμα της απόδειξης είσπραξης (εικόνα 95.5) και κάνετε κλικ στο «Εισαγωγή Απόδειξης».


εικόνα 95.4


εικόνα 95.5