Αποδείξεις συνδεδεμένες με συγκεκριμένο παραστατικό


Όταν ένα παραστατικό εξοφλείται τμηματικά, μπορούμε να τηρούμε αρχείο με τις τμηματικές εξοφλητικές αποδείξεις του παραστατικού. Η διαδικασία έχει ως εξής:

Κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο παραστατικό (εικόνα 95.1) και επιλέγουμε «Αποδείξεις Είσπραξης Εισαγωγή με Σύνδεση Παραστατικού» …


εικόνα 95.1


… οπότε εμφανίζεται η φόρμα «Απόδειξη Είσπραξης» (εικόνα 95.2). Τη συμπληρώνουμε και κάνουμε κλικ στο «Εισαγωγή Απόδειξης» …


εικόνα 95.2


… οπότε θα εμφανιστεί η φόρμα της απόδειξης πληρωμής με το νέο οφειλόμενο υπόλοιπο για το συγκεκριμένο παραστατικό (εικόνα 95.3).


εικόνα 95.3