092. Διαχείριση και Ανάλυση του ΦΠΑ στο βιβλίο των Εξόδων

>>>  Οντότητα ενταγμένη στο καθεστώς του άρθρου 39Β

>>>  Όταν το ΦΠΑ του παραστατικού είναι μηδέν (0%)

>>>  Ανάλυση των εξόδων σύμφωνα με το έντυπο υποβολής ΦΠΑ