Όταν το ΦΠΑ του παραστατικού είναι μηδέν (0%) (Έξοδα)

Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, όπως γίνεται με τα βιβλία των εσόδων. Απλά εισάγετε το παραστατικό με ΦΠΑ 0%, όπως γίνεται και με κάθε άλλη τιμή του ΦΠΑ.