090. Εισαγωγή των Αποσβέσεων των Παγίων στο βιβλίο Εξόδων

>>> Εισαγωγή των αποσβέσεων στο τέλος του έτους

>>> Εισαγωγή Αποσβέσεων ανά Μήνα βάσει των καρτελών παγίων