Εισαγωγή των αποσβέσεων στο τέλος του έτους


(α) Αυτόματη Εισαγωγή: Με τη δημιουργία του Ε3, σας υποβάλλεται ερώτημα αν θέλετε να εισαχθούν στο βιβλίο των Εξόδων, οι αποσβέσεις βάσει των καρτελών των παγίων.

Αν απαντήσετε «Ναι», οι αποσβέσεις βάσει των καρτελών, εισάγονται με μία και μοναδική εγγραφή, με ημερομηνία 31/12, σημείο [1], εικόνα 90.1. Στις αποσβέσεις του έτους αθροίζονται οι αποσβέσεις που εισήχθησαν αυτόματα [1] + χειροκίνητα [2].

Αν απαντήσετε «Όχι», οι αποσβέσεις βάσει των καρτελών αγνοούνται και δεν δημιουργείται η εγγραφή [1]. Λαμβάνονται υπόψη μόνο οι αποσβέσεις που έχουν εισαχθεί χειροκίνητα από τον χρήστη [2].


εικόνα 90.1


(β) Εισαγωγή με πληκτρολόγηση: Μπορείτε να εισάγετε τις αποσβέσεις βάσει των καρτελών των παγίων που τηρούνται ανεξάρτητα από το πρόγραμμα. Π.χ. μπορεί να έχετε πάγια πριν προμηθευτείτε το πρόγραμμα και έτοιμες καταστάσεις αποσβέσεων, κάτω από Excel και να έχετε επιλέξει να αποφύγετε τη διαδικασία εισαγωγής τους στο πρόγραμμα.

       Η χειροκίνητη εισαγωγή είναι όπως η εισαγωγή ενός απλού παραστατικού, όπως φαίνεται στην εικόνα 90.1. Ως αριθμό παραστατικού, μπορείτε να βάλετε π.χ. το έτος [3] ή τον μήνα+έτος (αν τυχόν εισάγετε τις αποσβέσεις ανά μήνα). Ως είδος εγγραφής επιλέγετε ### Απόσβεση Παγίου ### και συγχρόνως επιλέγετε και τη στήλη [4]. Προσέξτε, η στήλη που θα ορίσετε να είναι ενεργοποιημένη (να έχει επικεφαλίδα).

       

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιείτε παράλληλα και τις δύο μεθόδους. Δηλαδή, στα πάγια που αγοράστηκαν μετά την προμήθεια του προγράμματος μπορείτε χρησιμοποιείτε τον αυτόματο υπολογισμό, βάσει των καρτελών των παγίων που δημιουργούνται. Στα προηγούμενα πάγια μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις καρτέλες που είχατε έτοιμες από πριν και να εισάγετε τις αποσβέσεις χειροκίνητα.