Πάγια με μηδενική Υπολειμματική Αξία


Στις περιπτώσεις που η υπολειμματική αξία του παγίου, μετά την απόσβεση, πρέπει να είναι 0,00 και όχι 0,01, μαρκάρεται η επιλογή «Χωρίς Υπολειμματική Αξία» (εικόνα 89.13).


εικόνα 89.13