093. Καρτέλα «Προμηθευτή»

>>> 

>>> Α΄ τύπος της καρτέλας του «Προμηθευτή» - Τμήμα του βιβλίου Εσόδων 

>>>  Β΄ τύπος της Καρτέλας Προμηθευτή: Εύρεση του Υπολοίπου της Οφειλής

>>>  Ποσά που οφείλονταν, πριν την καταχώρηση της οντότητας

>>>  Αυτόματη μεταφορά του υπολοίπου της οφειλής στο επόμενο έτος