Ποσά που οφείλονταν, πριν την καταχώρηση της οντότητας


Όπως είδαμε στην εικόνα 93.5, η οντότητα οφείλει στον προμηθευτή 239,45 €, λόγω των αγορών που πραγματοποίησε στο διάστημα 03/2015–03/2017. Αλλά δεν είναι, υποχρεωτικά, αυτό το ποσό της οφειλής επειδή μπορεί να υπάρχουν οφειλές πριν την 03/2015, δηλαδή πριν καταχωρηθεί η οντότητα στο πρόγραμμα Arbitrans.

Για να τις εισάγετε επιλέγετε τη διαδρομή: «ΕργαλείαΕπί Πιστώσει Συναλλαγές ΠρομηθευτήΠροσθήκη Επιπλέον Ποσών» (εικόνα 93.6).


εικόνα 93.6


Θα εμφανιστεί η φόρμα της προσθήκης ποσών, εικόνα 93.7.  Τα κείμενα βοηθείας που βλέπετε στην εικόνα 93.7 εμφανίζονται ακουμπώντας το ποντίκι στα «?». Προσέξτε τα εξής:

  • Το πεδίο «Έτος»: Συνήθως είναι το έτος καταχώρησης της οντότητας στο Arbitrans, και σε αυτό θα γίνει η μεταφορά του οφειλόμενου ποσού. Π.χ.  η οντότητα «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ», καταχωρήθηκε στο Arbitrans τον μήνα 03/2015. Το έτος θα είναι το 2015.
  • Τη σημασία της επιλογής «Αρνητικό/Θετικό»: Είναι διαφορετική στο βιβλίο Εσόδων από αυτή του βιβλίου των Εξόδων (δείτε το σχόλιο στην εικόνα93 .7).


εικόνα 93.7


Έστω ότι η Οντότητα, όφειλε στην εταιρεία «Β» το ποσό των 520,50 €, πριν τον μήνα 03/2015. Συμπληρώνετε τη φόρμα όπως στην εικόνα 93.7. Επισημαίνονται τα εξής:

  • Η καρτέλα προμηθευτή τύπου Α΄ δεν επηρεάζεται από την προσθήκη αυτού του ποσού.
  • Η τύπου Β’, φαίνεται στην εικόνα93 .8. Η οντότητα οφείλει 520,50 + 239,45 = 759,95 €.


εικόνα 93.8