Β΄ τύπος της Καρτέλας Προμηθευτή: Εύρεση του Υπολοίπου της Οφειλής


Αυτή η καρτέλα δείχνει το χρεωστικό ή το πιστωτικό υπόλοιπο της οφειλής που υπάρχει, βάσει των συναλλαγών της Οντότητας με τον συγκεκριμένο Προμηθευτή. Αν στη φόρμα στην εικόνα 93.4, μαρκάρουμε το «Οι Χρεώσεις και οι Πιστώσεις του Προμηθευτή», θα προκύψει η καρτέλα που φαίνεται στην εικόνα 93.5.


εικόνα 93.4


Το αποτέλεσμα είναι το υπόλοιπο ποσό της οφειλής  της Οντότητας στον προμηθευτή. Σε αυτό τον τύπο καρτέλας δεν υπάρχει ανάλυση ΦΠΑ, παρά μόνο τα μεικτά ποσά.

Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, η Οντότητα οφείλει το υπολογισθέν ποσό στον Προμηθευτή, ενώ αν είναι αρνητικό, ο Προμηθευτής οφείλει το ποσό στην Οντότητα, για τις συναλλαγές που έγιναν στο εν λόγω χρονικό διάστημα, το αντίθετο δηλαδή από ότι συμβαίνει με την καρτέλα του Προμηθευτή. Για να το θυμάστε εύκολα: η συνήθης κατάσταση είναι ο πελάτης να οφείλει στην Οντότητα και η Οντότητα να οφείλει στον προμηθευτή. Τότε το πρόσημο είναι θετικό.

Στην εικόνα 93.5, το αποτέλεσμα είναι θετικό, οπότε η Οντότητα οφείλει στον προμηθευτή 239,45 € για τις συναλλαγές που έγιναν στο διάστημα 03/2015 – 03/2017. Δεν έχουν όμως συμπεριληφθεί ακόμη, οι οφειλές που υπήρχαν πριν τον 03/2015, που είναι ο μήνας καταχώρησης της Οντότητας στο πρόγραμμα.


εικόνα 93.5