Α΄ τύπος της καρτέλας του «Προμηθευτή» - Τμήμα του βιβλίου Εσόδων


Κάνουμε κλικ στην επιλογή «Εργαλεία Καρτέλα Προμηθευτή» (εικόνα 93.1).


εικόνα 93.1


Η οντότητα αυτή καταχωρήθηκε Μάρτιο του 2015. Έστω ότι ζητάμε την καρτέλα του Προμηθευτή για το διάστημα 03/2015 - 03/2017. Συμπληρώνουμε τη φόρμα της καρτέλας του προμηθευτή όπως στην εικόνα 93.2. Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Προβολή και Εκτύπωση καρτέλας Προμηθευτή». Θα δούμε την εικόνα 93.3.


εικόνα 93.2


Στην καρτέλα τύπου Α΄ του Προμηθευτή, φαίνονται όλες οι συναλλαγές που έχουν γίνει βάσει των βιβλίων των Εξόδων, όπως φαίνεται στην εικόνα 93.3, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα τμήμα από το βιβλίο των Εξόδων.

       

εικόνα 93.3