086. Αγορά Κινητών Τηλεφώνων, Laptop, Tablet, κτλ., ΠΟΛ 1150/17

>>>  Το πεδίο «Συναλλαγή 39α» στην περιοχή της εισαγωγής των στοιχείων

>>>  Επισημάνσεις ως προς τον τρόπο εφαρμογής της ΠΟΛ-1150/2017

>>>  Παράδειγμα 1:  Η περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί ως πάγιο

>>>  Παράδειγμα 2: Καταχώρηση ως Εμπορεύσιμο υλικό ή οτιδήποτε άλλο

>>>  Συνοπτικά: Οι διαφορές καταχώρησης από τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές