Συνοπτικά: Οι διαφορές καταχώρησης από τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές

Οι διαφορές, μεταξύ ενδοκοινοτικών συναλλαγών και των περιπτώσεων που προβλέπονται στην ΠΟΛ-1150 (άρθρο 39α του κώδικα ΦΠΑ), περιορίζονται κυρίως στους κωδικούς που γίνεται η καταχώρηση στο έντυπο Φ2.


Στο βιβλίο Εξόδων αγοραστή, στην περίπτωση της ΠΟΛ-1150:

Μαρκάρεται η επιλογή «Συναλλαγή 39α» για να αντιληφθεί η εφαρμογή την υπαγωγή στο 39α.

Η στήλη καταχώρησης του είδους πρέπει να είναι αυτή η οποία αντιστοιχεί στον κωδικό 366 του εντύπου Φ2, με το ΦΠΑ στον 386. Αν το είδος είναι ### Πάγια ###, δεν μπορείτε να εισάγετε άλλο είδος για πάγια, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό της στήλης.

Στο βιβλίο Εσόδων του Πωλητή, στην περίπτωση της ΠΟΛ-1150:

  • Στον πίνακα που εμφανίζεται για την περίπτωση ΦΠΑ 0%, επιλέγεται η 4, που αντιστοιχεί στο κωδικό 349 του εντύπου Φ2 ενώ στις ενδοκοινοτικές αντιστοιχεί η περίπτωση 1.