Παράδειγμα εισαγωγής παραστατικού λογαριασμού ΔΕΗ

Εδώ θα δείξουμε τη χρήση της αριθμομηχανής που λειτουργεί μόνο όταν ο κέρσορας είναι πάνω στο πεδίο «Καθαρά» ή στο «Μικτό Ποσό». Για τη λειτουργία αυτή πατάμε το F3 (εικόνα 85.5). Αν δεν θυμόσαστε τα πλήκτρα κάντε κλικ στο «Περισσότερα…», εικόνα 83.3.


εικόνα 85.5


Έστω ότι έχουμε να εισάγουμε τον παρακάτω εκκαθαριστικό λογαριασμό της ΔΕΗ:


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.                                         

Α.Φ.Μ. 090000045, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ                  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ

Ημερομηνία έκδοσης: 21/11/2016            Αριθμός παραστατικού: 0035675324

(Τα παρακάτω στοιχεία προέρχονται από την πίσω σελίδα)

ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ:

……

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ:

……

……

……

ΣΥΝΟΛΟ

368,90

Ειδ. Τέλος 5ο/οο

2,23

ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ:

371,13

ΦΠΑ

368,90

13%

47,96

……

……

(Τα παρακάτω στοιχεία προέρχονται από την μπροστινή σελίδα)

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ-ΝΕΡΙΤ

……

……

……

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

569,00


Επίσης, δεν θέλουμε να ελέγξουμε αν το ΦΠΑ του παραστατικού είναι σωστό. Ορίζουμε το «Πεδίο Ελέγχου ΦΠΑ» στο «Όχι». Η εισαγωγή του παραστατικού γίνεται ως εξής:

(1) Συμπληρώνετε τον ΑΦΜ με την ένδειξη ότι είναι απόδειξη

 • Εισάγετε: 090000045 <ENTER> 
 • Μαρκάρετε το κουτάκι «Είναι Απόδειξη» - Αλλιώς θα συμπεριληφθεί στη ΜΥΦ.

(2) Συνεχίζετε με την εισαγωγή των τιμών των υπολοίπων πεδίων, μέχρι να φθάσετε στο πεδίο ΦΠΑ. Εκεί συνεχίζετε ως εξής:

(3) ΦΠΑ %

 • Εισάγετε:  13 <ENTER>        

(4) Καθαρά/Μικτό Ποσό

 • Στα καθαρά εισάγετε το ποσό στο οποίο επιβάλλεται το ΦΠΑ: 368,90 <ENTER>
 • Στο Μικτό Ποσό: <ENTER>

Συνεχίζετε μέχρι την ολοκλήρωση της εισαγωγής. Μετά θα μεταφερθείτε στο πεδίο «ΦΠΑ %:», για την δεύτερη εγγραφή των ποσών που δεν έχουν ΦΠΑ,  ως εξής:

(5) Στο πεδίο «ΦΠΑ %»

 • Στα καθαρά εισάγετε: 0 <ENTER>

(6) Καθαρά/Μικτό Ποσό

 • Πατήστε F3. Θα εμφανιστεί ο τοπικός Υπολογιστής εικόνα 85.6).

Ο συνολικός λογαριασμός είναι 569,00 €. Το ΦΠΑ επιβλήθηκε επί ποσού 368,90 € και είναι 47,96 €.


 

εικόνα 85.6


 • Πατάμε το πλήκτρο F2.  Στο πεδίο «Καθαρά», αναγράφεται 152,14
 • Εισάγετε: <ENTER>

(7) Μικτό Ποσό

 • Εισάγετε: <ENTER>

(8) Είδος

 • Επιλέξτε «Δαπάνες ΧΔΕ» ( , ή το ποντίκι), μετά ENTER ή  ή  Tab

(9) Εισαγωγή - Οριστικοποίηση

 • <ENTER> και μετά F9