Σημεία του βιβλίου Εξόδων που πρέπει να προσεχτούν


Κάνετε κλικ στο κουμπί «Έξοδα» στην φόρμα Εσόδων/ Εξόδων (εικόνα 83.1).


εικόνα 83.1


Αν έχετε επιλέξει λογιστικό σχέδιο, βλέπε κεφάλαιο_48, θα εμφανιστεί απευθείας η κεντρική φόρμα των Εξόδων, καταλαμβάνοντας όλη τη διαθέσιμη οθόνη.

Με την επιλογή «ΕργαλείαΜέγεθος Φόρμας» (εικόνα 83.2) η κεντρική φόρμα των Εξόδων, λαμβάνει το «Κανονικό Μέγεθος» (1280 x 720).


εικόνα 83.2


Το κανονικό μέγεθος της φόρμας, το οποίο φαίνεται στην εικόνα 83.3 είναι συγχρόνως και το ελάχιστο δυνατό μέγεθος που μπορεί αυτή να έχει.

Όπως συμβαίνει και με το βιβλίο των Εσόδων, η περιοχή εισαγωγής των παραστατικών έχει σταθερό μέγεθος και το μόνο που μεταβάλλεται, αλλάζοντας το μέγεθος της φόρμας του βιβλίου των εξόδων, είναι ο διαθέσιμος χώρος, για να βλέπετε τα εισηγμένα παραστατικά.


εικόνα 83.3