091. Εκτύπωση του Βιβλίου των Εξόδων

>>> Η φόρμα εκτύπωσης

>>> Η διαφορά στην εμφάνιση του ΦΠΑ στην Εκτύπωση και στην Οθόνη