Η φόρμα εκτύπωσης

Σε γενικές γραμμές, ισχύουν τα ίδια με αυτά του βιβλίου των Εσόδων,βλέπε κεφάλαιο_60.

Από το μενού της φόρμας των εξόδων καλούμε «ΑρχείοΠροβολή και εκτύπωση» ή πατάμε τα πλήκτρα Ctrl + P, εικόνα 91.1.


εικόνα 91.1


Θα ανοίξει η φόρμα της εκτύπωσης όπως φαίνεται στην εικόνα 91.2. Εμφανισιακά, είναι ακριβώς η ίδια με τη αντίστοιχη φόρμα του βιβλίου των Εσόδων.


εικόνα 91.2


Η φόρμα έχει τρεις καρτέλες. Η βασική είναι η «Κανονική Εκτύπωση» και εκτυπώνει μόνο ακέραιους μήνες. Μεταξύ των πολλών που μπορούμε να κάνουμε, είναι και τα εξής:

  • Να εκτυπώσουμε όλα τα παραστατικά, ή μόνο τα Πιστωτικά ή μόνο τα Χρεωστικά.
  • Να εκτυπώσουμε τα «Γενικά Σύνολα», ανά μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο και έτος, κτλ.
  • Να αποθηκεύσουμε την εκτύπωση στο ηλεκτρονικό αρχείο μαρκάροντας την επιλογή «Αποθήκευση σε PDF».

Η καρτέλα «Ημερομηνία Έκδοσης» είναι όμοια αλλά, μπορεί να εκτυπώσει οποιοδήποτε εύρος ημερομηνιών και όχι  μόνο ακέραιους μήνες. Η καρτέλα «Ημερομηνία Εισαγωγής», λαμβάνει υπόψη την ημερομηνία εισαγωγής του παραστατικού στο πρόγραμμα και όχι την ημερομηνία έκδοσης του.