094. Καρτέλα «Επί Πιστώσει Συναλλαγών Προμηθευτή»

>>> Η διαφορά από την καρτέλα τύπου Β΄ του Προμηθευτή

>>>  Δημιουργία της Καρτέλας των «Επί Πιστώσει Συναλλαγών Προμηθευτή»

>>> Σύγκριση «Καρτέλας Προμηθευτή»-«Επί Πιστώσει Συναλλαγών»