Η διαφορά από την καρτέλα τύπου Β΄ του Προμηθευτή


Στην καρτέλα των «επί Πιστώσει Συναλλαγών» συμπεριλαμβάνονται μόνο τα παραστατικά των οποίων ο τρόπος πληρωμής τους είναι ένας εκ των παρακάτω (εικόνα94.1):

  • Επί πιστώσει ή με γραμμάτιο
  • Δεν πληρώθηκαν, αν η οντότητα είναι ενταγμένη στο άρθρο 39Β (ΠΟΛ 1214).


εικόνα 94.1