084. Η Διαδικασία Εισαγωγής Παραστατικών στο Βιβλίο των Εξόδων

>>> 

>>>  Διαφορές του βιβλίου των Εξόδων στη φόρμα εισαγωγής παραστατικών

>>>  Πως ξεχωρίζουμε αν πρόκειται για Τιμολόγιο ή Απόδειξη

>>>  Αυτόματο μαρκάρισμα «Είναι Απόδειξη» στο βιβλίο των Εξόδων

>>>  Πιστωτικό Παραστατικό

>>>  Αυτόματο μαρκάρισμα/ξεμαρκάρισμα της ένδειξης «Πιστωτικό»

>>>  Η ειδική περίπτωση του παραστατικού ΔΕΛΠ στο βιβλίο των Εξόδων

>>>  Καθυστερημένο παραστατικό - Το πεδίο «Στο Μήνα»