Πιστωτικό Παραστατικό

Όταν η εγγραφή αυτή είναι πιστωτική θα πρέπει να μαρκάρετε το κουτάκι «Πιστωτικό», με το ποντίκι, ή με το πλήκτρο [-] του αριθμητικού πληκτρολογίου όπως φαίνεται στην  εικόνα 84.7. Όταν το «Πιστωτικό» είναι μαρκαρισμένο, τότε η εγγραφή στα βιβλία θα γίνει με αρνητικό πρόσημο.


εικόνα 84.7