Αυτόματο μαρκάρισμα/ξεμαρκάρισμα της ένδειξης «Πιστωτικό»

Όταν το «Είδος Παραστατικού», σημείο [1] στην εικόνα 84.8, είναι:

Π, ΠΤ, ΠΙΣΤ, ΠΤΔΑ, ΠΤΠΥ, ΔΕΛΠ (= Δελτίο Επιστροφής Λιανικών Πωλήσεων)

τότε, το πρόγραμμα αυτομάτως μαρκάρει την ένδειξη «Πιστωτικό», σημείο [2]. Φυσικά, μπορείτε να την ξεμαρκάρετε.

Όταν είναι μαρκαρισμένη η ένδειξη «Πιστωτικό», τότε αυτή ξεμαρκάρεται αυτόματα αν επιλέξετε ένα άλλο είδος, που να μην αναγνωρίζεται αυτόματα ως πιστωτικό, π.χ. ΔΑΤ, ΑΛΠ, ΤΠΥ, ΤΙΜ κτλ.

Δηλαδή, από το αυτόματο ξεμαρκάρισμα, εξαιρούνται οι περιπτώσεις, που το παραστατικό είναι Π, ΠΤ, ΠΙΣΤ, ΠΤΔΑ, ΠΤΠΥ, ΔΕΛΠ.


εικόνα 84.8