Πως ξεχωρίζουμε αν πρόκειται για Τιμολόγιο ή Απόδειξη

Ο γενικός κανόνας είναι:

  • Όταν το ΑΦΜ είναι «999999999» (9 εννιάρια), είναι πάντα απόδειξη (εικόνα 84.2)

εικόνα 84.2


  • Όταν δηλώνεται αριθμός ΑΦΜ, τότε, κατ’ αρχήν, είναι τιμολόγιο (εικόνα 84.3) αρκεί το κουτάκι «Είναι Απόδειξη» να μην είναι μαρκαρισμένο.

εικόνα 84.3


Ενδεικτικά, για τη χρησιμότητα της σήμανσης «Είναι Απόδειξη»:

  • Σε μερικές περιπτώσεις είναι χρήσιμο να υπάρχει ο ΑΦΜ παρόλον ότι είναι απόδειξη. Π.χ.  λογαριασμοί ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κτλ. οργανισμών (εικόνα 84.4).
  • Μπορεί να θέλουμε να έχουμε περισσότερη πληροφόρηση στα βιβλία μας γι’ αυτόν που μας εξέδωσε τη συγκεκριμένη απόδειξη, οπότε μας δεν αρκεί να εισάγουμε τον κωδικό «999999999» αντί του ΑΦΜ (εικόνα 84.5).

Σε αυτές τις περιπτώσεις δηλώνουμε ότι πρόκειται για απόδειξη, μαρκάροντας το αντίστοιχο κουτάκι με το ποντίκι.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο χαρακτηρισμός «Απόδειξη» ή «Τιμολόγιο» επηρεάζει τις καταστάσεις ΜΥΦ. Πρέπει να είσαστε προσεκτικοί όταν μαρκάρετε αυτή την επιλογή.


εικόνα 84.4


εικόνα 84.5