ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

100. Κλείδωμα των Βιβλίων Εσόδων-Εξόδων

101. Μεταφορά παραστατικών σε άλλη οντότητα

102. Συνδυαστικά Εργαλεία των βιβλίων Εσόδων και Εξόδων

103. Αναζήτηση παραστατικών μέσω του Server Administrator