Η διαδικασία εισαγωγής του τίτλου κτήσης


Για να δηλωθεί τίτλος κτήσης πρέπει στη φόρμα νέων πελατών-προμηθευτών να έχει δηλωθεί ότι ο προμηθευτής είναι μη υπόχρεος (εικόνα 99.22).


εικόνα 99.22


Ο τίτλος κτήσης δεν εισάγεται όπως τα άλλα παραστατικά επειδή έχει την ιδιαιτερότητα να έχει επιπλέον και χαρτόσημο. Η διαδικασία εισαγωγής του έχει ως εξής:

(α) Εισάγουμε το ποσό πληρωμής, χωρίς την εισαγωγή του χαρτοσήμου και οριστικοποιούμε το παραστατικό

(β) Δηλώνουμε την παρακράτηση

(γ) Επαναφέρουμε το παραστατικό  στη περιοχή επεξεργασίας (με διπλό κλικ) και εισάγουμε το χαρτόσημο.


Παράδειγμα εισαγωγής Τίτλου Κτήσης: Ο αναφερόμενος στην καρτέλα που φαίνεται στην εικόνα 99.22, πρέπει να πληρωθεί, ως εισηγητής σεμιναρίου το ποσό των 2000 €. Υπάρχει παρακράτηση 20% (400 €) και επιβάρυνση χαρτοσήμου + ΟΓΑ 3,6% (72 €).

       

(α) Εισαγωγή του ποσού πληρωμής:

Ο τρόπος που γίνεται φαίνεται στην εικόνα 99.23. Πρόκειται για μία συνήθη διαδικασία εισαγωγής μίας εγγραφής ποσού 2000 €. Το παραστατικό περιέχει και μία ακόμη εγγραφή, για χαρτόσημο 72 €. Αυτή την εγγραφή δεν θα την εισάγουμε τώρα. Οριστικοποιούμε το παραστατικό.


εικόνα 99.23


Το καινούριο στοιχείο στην εικόνα 99.23, είναι η δυνατότητα να συμπεριλάβετε το συγκεκριμένο παραστατικό στις βεβαιώσεις αποδοχών. Αν το παραλείψετε έχετε τη δυνατότητα να το δηλώσετε κατά τη φάση της επιλογής παραστατικών, όπως αναπτύχθηκε προηγουμένως, αλλά ειδικά για τον τίτλο κτήσης, καλό είναι να μην το παραλείψετε.


(β) Δήλωση της παρακράτησης φόρου

Γίνεται κατά τα γνωστά, κάνοντας δεξί κλικ στο παραστατικό (εικόνα 99.24).


εικόνα 99.24


Το καινούριο στοιχείο, στη φόρμα, είναι ότι προστέθηκε η επιλογή της κατηγορίας όπως φαίνεται στην εικόνα 99.25. Για τίτλο κτήσης, επιλέγουμε την κατηγορία 6.


εικόνα 99.25


(γ) Εισαγωγή της εγγραφής για το χαρτόσημο

Με διπλό κλικ στο παραστατικό του τίτλου κτήσης [1], το επαναφέρουμε στην περιοχή εισαγωγής παραστατικών. Εισάγουμε τώρα την εγγραφή του χαρτοσήμου [2], όπως φαίνεται στην εικόνα 99.26 και μετά κάνουμε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή» [3].


εικόνα 99.26


Μετά, το παράθυρο με τις εγγραφές του παραστατικού, θα είναι όπως στην εικόνα 99.27.


εικόνα 99.27


Με την οριστικοποίηση του παραστατικού, στην περιοχή των εισηγμένων παραστατικών θα δούμε και τις δύο εγγραφές, όπως φαίνεται στην εικόνα 99.28.


       

εικόνα 99.28


Ερώτηση 1: Τι θα συμβεί αν εισάγουμε πρώτα και τις δύο εγγραφές και μετά κάνουμε την παρακράτηση;

Απάντηση: Το συνολικό ποσό θα είναι 2072,00 € και η παρακράτηση 20% θα υπολογιστεί εσφαλμένα, επί αυτού του ποσού, και θα είναι 414,4 €, αντί για 400,00 €.


Ερώτηση 2: Γιατί, όταν σε ένα παραστατικό υπάρχει, εκτός από την παρακράτηση, επιπλέον και χαρτόσημο, όπως συμβαίνει με τον τίτλο κτήσης, θα πρέπει το παραστατικό αυτό να είναι επιλεγμένο, ενώ στις περιπτώσεις που υπάρχει η παρακράτηση αλλά δεν υπάρχει χαρτόσημο, αυτό δεν είναι απαραίτητο να γίνει;

Απάντηση: Ας υποθέσουμε ότι, στην εικόνα 99.13, δεν υπάρχουν μηδενικές εγγραφές για να συμπεριληφθούν, πράγμα που θα μας επέτρεπε να παρακάμψουμε το βήμα 1 (αν δεν υπήρχαν τίτλοι κτήσης). Τότε, αν κάνουμε το λάθος και προχωρήσουμε απευθείας στο βήμα 2, χωρίς να προηγηθεί το βήμα 1 δηλαδή χωρίς να υπάρχουν επιλογές παραστατικών, η εικόνα 99.13 θα είναι όπως η εικόνα 99.29. Παρατηρούμε ότι η γραμμή του παραστατικού με το χαρτόσημο, είναι λάθος.


Γι’ αυτό, ειδικά για τον τίτλο κτήσης, καλό είναι να μην παραλείπετε να τον δηλώνετε, ότι συμπεριλαμβάνεται στις βεβαιώσεις αποδοχών, όπως φαίνεται στην εικόνα 99.23, οπότε δεν θα υπάρξει πρόβλημα αν τυχόν παραληφθεί το βήμα 1 (όταν δεν υπάρχουν μηδενικές εγγραφές).


εικόνα 99.29