Βήμα 2: Δημιουργία του αρχείου Excel


Μετά την αποθήκευση των αλλαγών, από τη φόρμα των εξόδων, εικόνα 99.12, επιλέγουμε, «Εργαλεία🡪Λοιπά Εργαλεία🡪Βεβαίωση Αποδοχών 🡪Παραγωγή Αρχείου Excel…».


εικόνα 99.12


Στη φόρμα που θα εμφανιστεί, εικόνα 99.13, με διπλό κλικ σε οποιοδήποτε πεδίο [1], έχουμε τη δυνατότητα να το τροποποιήσουμε. Μπορούμε επίσης να εισάγουμε νέες γραμμές [2], ή να διαγράψουμε υπάρχουσες [3]. Αφού ολοκληρώσουμε τυχόν αλλαγές, κάνουμε κλικ στο κουμπί «Παραγωγή Αρχείου Excel» [4]. 


εικόνα 99.13


Η μορφή του παραγόμενου αρχείου Excel είναι όπως στην εικόνα 99.14. Η ονομασία του, για λόγους διευκόλυνσης,  είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, η ονομασία, είναι της μορφής:

               [Έτος]_[Μήνας]_[Οντότητα]_[ΑΦΜ]

Παράδειγμα: «2019_01_PARADEIGMA O.E._586974164» (πάντα λατινικοί χαρακτήρες)εικόνα 99.14


Το παραπάνω αρχείο, αποθηκεύεται αυτόματα στο ηλεκτρονικό αρχείο του Arbitrans και συγκεκριμένα στη διαδρομή:

«ARBITRANS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ🡪[ΟΝΤΟΤΗΤΑ]🡪ΕΤΟΣ🡪ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ»