Βήμα 2: Δημιουργία του αρχείου Excel


Μετά την αποθήκευση των αλλαγών, από τη φόρμα των εξόδων, εικόνα 99.12, επιλέγουμε, «ΕργαλείαΛοιπά ΕργαλείαΒεβαίωση ΑποδοχώνΠαραγωγή Αρχείου Excel…».


εικόνα 99.12


Στη φόρμα που θα εμφανιστεί, εικόνα 99.13, με διπλό κλικ σε οποιοδήποτε πεδίο [1], έχουμε τη δυνατότητα να το τροποποιήσουμε. Μπορούμε επίσης να εισάγουμε νέες γραμμές [2], ή να διαγράψουμε υπάρχουσες [3]. Αφού ολοκληρώσουμε τυχόν αλλαγές, κάνουμε κλικ στο κουμπί «Παραγωγή Αρχείου Excel» [4]. 


εικόνα 99.13


Η μορφή του παραγόμενου αρχείου Excel είναι όπως στην εικόνα 99.14. Η ονομασία του, για λόγους διευκόλυνσης,  είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, η ονομασία, είναι της μορφής:

               [Έτος]_[Μήνας]_[Οντότητα]_[ΑΦΜ]

Παράδειγμα: «2019_01_PARADEIGMA O.E._586974164» (πάντα λατινικοί χαρακτήρες)εικόνα 99.14


Το παραπάνω αρχείο, αποθηκεύεται αυτόματα στο ηλεκτρονικό αρχείο του Arbitrans και συγκεκριμένα στη διαδρομή:

«ARBITRANS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ🡪[ΟΝΤΟΤΗΤΑ]🡪ΕΤΟΣ🡪ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ»